ZESPÓŁ PIEŚNI LUDOWEJ W DĘBINIE

Zespół Pieśni Ludowej w Dębinie (gmina Osjaków) powstał w 1977r. Od 1989r. działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie. W czasach, kiedy kultura ludowa ulega stopniowemu zanikowi, członkowie Zespołu Pieśni Ludowej w Dębinie wiernie kultywują tradycje i folklor regionu wieluńskiego i gminy Osjaków. Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny wykonuje pieśni ludowe ze swojego regionu, odnosząc sukcesy na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych. Członkowie Zespołu starają się zainspirować młodych wykonawców do korzystania ze źródeł autentycznego, rodzimego folkloru, do udziału w działalności Zespołu. Zespół uświetnia imprezy gminne (uroczystości świąt państwowych, dożynki, jubileusze pożycia małżeńskiego, święta strażackie itp.). Występuje również poza terenem gminy: na festynach, imprezach szkolnych, sportowych, rolniczych. Zespół Pieśni Ludowej w Dębinie w czasie 32-letniej działalności kulturalnej otrzymał wiele nagród, podziękowań, dyplomów, wyróżnień:

24.06.1984r. - I nagroda w kategorii Zespołów Śpiewaczych na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Sieradzu

22-23.05.1992r.- III nagroda w kategorii Zespołów Śpiewaczych na V Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Województwa Sieradzkiego "O Sieradzki Dzban"

19-20.04.1996 - Wyróżnienie w kategorii Zespołów Śpiewaczych na VII Przeglądzie Folklorystycznym woj. sieradzkiego w Lututowie

13.12.1998r. - Wyróżnienie w kategorii Zespołów Śpiewaczych na IV Spotkaniach Bożonarodzeniowych "Od Bożego Narodzenia do Zapustów" w Brzeźniu

12.12.1999r. - Udział w I Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

09.04.2000r. - Udział w I Spotkaniach Wielkanocnych "Od Zapust do Wielkanocy" w Brzeźniu

16-18.05.2000r. - II nagroda dla dziecięcej grupy śpiewaczej na XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

04.06.2000r. - Dyplom za kultywowanie tradycji i kultury ludowej podczas imprezy "Dzień Otwartych Drzwi" Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie

03.06.2001r. - Podziękowanie Wojewody Łódzkiego "Za całokształt działalności artystycznej na rzecz kultywowania tradycji ludowych, zaangażowania i dotychczasowy wkład w rozwój kultury regionalnej" w Kościerzynie

08.12.2001r. - Udział w III Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

02.06.2002r. - Dyplom uznania za całokształt działalności artystycznej na rzecz kultywowania tradycji ludowej, zaangażowanie i dotychczasowy wkład w rozwój kultury regionalnej oraz współpracę z WODR Oddział w Kościerzynie

06.2002r. - Podziękowanie Dyrektora i Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Drobnicach za uświetnienie występem festynu dobroczynnego "Lato czeka"

05.09.2002r. - Podziękowanie Dyrektora Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Rychłocicach za uczestnictwo w festynie wakacyjnym

24.11.2002r. - Podziękowanie za wkład pracy w rozwój kultury ludowej Powiatu Wieluńskiego, działalność w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu oraz udział w IV Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

01.06.2003r. - Podziękowanie za kultywowanie tradycji ludowych, zaangażowanie i wkład w rozwój kultury regionalnej podczas Dni Otwartych Drzwi 2003 WODR Bratoszewice Oddział w Kościerzynie

11.2003r. - III nagroda w III edycji Festiwalu Folklorystycznego "Tradycje" w Sieradzu

23.11.2003r. - Podziękowanie za wkład pracy w rozwój kultury ludowej Powiatu Wieluńskiego, działalność w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu oraz udział w V Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

30.05.2004r. - Udział w wojewódzkim programie "Aktywizacja lokalnych grup działania" i zajęcie I miejsca w kategorii: Śpiewaki, strój ludowy w Kościerzynie

03.07.2004r. - Podziękowanie za wkład pracy w rozwój kultury ludowej Powiatu Wieluńskiego, działalność w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu oraz udział w VI Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

13.03.2005r. - Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za udział w Przeglądzie Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Brzegu, gmina Pęczniew

07.2005r. - II nagroda na X Ogólnopolskim Festiwalu "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych" w Bukowsku, woj. podkarpackie

09.07.2005r. - Podziękowanie za wkład pracy w rozwój kultury ludowej Powiatu Wieluńskiego, działalność w zakresie kultywowania tradycji regionu oraz udział w Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej

27-28.05.2006r. - Dyplom za kultywowanie tradycji i kultury ludowej podczas dorocznej imprezy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kościerzynie - Targów Rolniczo-Ogrodniczych

10-11.06.2006r. - Wyróżnienie na XIX Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu

27.08.2006r. - Podziękowanie za wkład w rozwój kultury ludowej Ziemi Wieluńskiej, szerokie upowszechnianie jej walorów, działalność w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu oraz udział w VIII Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej z Obrzędem Dożynek Powiatowych w Masłowicach

02.06.2007r. - II miejsce w kategorii "Zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych" na I Przeglądzie Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych "Siedlisko" w Aleksandrowie Łódzkim

09.2007r. - Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności

31.05.- 01.06.2008r. - Dyplom za całokształt działalności na rzecz kultywowania tradycji ludowych i prezentacje podczas XVIII Targów Rolniczo-Ogrodniczych w Kościerzynie

20.09.2008r. - Podziękowanie za udział w II Przeglądzie Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych "Siedlisko" w Aleksandrowie Łódzkim

Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny przez 32 lata działalności odniósł wiele sukcesów.

Działalności Zespołu przyświeca motto Ks. Stanisława Janasa : "Dziś, kiedy nowoczesność wchodzi we wszystkie dziedziny ludzkiego życia, łatwo zgubić to wszystko czym żyły przez stulecia poprzednie pokolenia".


OPOJOWIANIE

Zespół powstał w 1984 roku, jako zespół śpiewaczo-obrzędowy. Liczył wtedy 27 osób, w tym 11 mężczyzn, potem stopniowo ilość członków zmniejszała się. Kierownikiem zespołu do 2000 roku był Józef Galewski, potem kierownictwo objęła, również członkini zespołu, Mariola Misiak. Pod jej kierownictwem zespół ponownie zaczął się rozbudowywać, wstąpiła do niego młodzież.

Od 1997 r. instruktorem jest Marek Dera. Próby zespołu odbywają się w sali OSP w Opojowicach. "Opojowianie" uświetniają swoimi występami większość imprez gminnych, dzielnie reprezentują też naszą gminę na konkursach i przeglądach na terenie całego kraju:

1999 - Przegląd Folklorystyczny w Lututowie (wyróżnienie)

2000 - Powiatowe Święto Ludowe w Czarnożyłach

2001 - "Spotkania Wielkanocne" w Brzeźniu (I miejsce), "Tradycje 2001" w Sieradzu

2002 - VII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach

2003 - Biesiada folkloru w Ostrówku,

2004 - XXXVIII Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym , Piknik Agroturystyczny w Drobnicach

2005 - XXVIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie (I miejsce , Złoty Jelonek, za obrzęd "Trzej Królowie"), Przegląd Dorobku Artystycznego Wsi w Żychlinie, Piknik Agroturystyczny w Drobnicach, Dożynki Powiatowe w Masłowicach

2006 - 30-lecie zespołu ludowego "Ostrowiacy"

2007 - XI Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Klonowej, Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych "Siedlisko" w Aleksandrowie Łódzkim, Festyn w Galewicach

2008 - XXXVI Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej (II miejsce), VII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej w Sieradzu, Sejmik Zespołów Teatralnych w Ożarowie, VIII Przegląd Obrzędów Bożonarodzeniowych w Brzeźniu


ZESPÓŁ PIEŚNI LUDOWEJ W CHORZYNIE

Zespół Pieśni Ludowej w Chorzynie powstał w maju 1996 roku z inicjatywy Pani Zenobii Forenc - twórczyni ludowej, kultywatorki tradycji ludowych regionu. Pierwszym instruktorem zespołu był nieżyjący już Pan Jan Andrzejewski, niestrudzony zbieracz i miłośnik regionalnego folkloru. Przez krótki okres czasu funkcję instruktora pełnił Pan Jan Woś. Od miesiąca maja 1999 roku do chwili obecnej opiekę instruktorską sprawuje Pan Marek Dera - miłośnik i znawca muzyki ludowej. Kierownikiem zespołu od powstania do chwili obecnej jest Pani Zenobia Forenc. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie. Repertuar zespołu stanowią pieśni ludowe z regionu wieluńskiego. Występy zespołu uświetniają imprezy gminne (dożynki, uroczystości świąt państwowych, uroczystości jubileuszowe, imprezy plenerowe), zespół zapraszany jest na występy poza teren gminy, koncertuje w Rychłocicach, Kościerzynie na Dymku oraz w powiecie wieruszowskim.

W czasie dziesięcioletniej działalności zespół bierze udział w festiwalach i przeglądach folklorystycznych, zdobywa nagrody i wyróżnienia:

1997 rok - wyróżnienie na VIII Przeglądzie Folklorystycznym "Spotkanie pokoleń" w Lututowie.

1998 rok - udział w VI Spotkaniach Bożonarodzeniowych w Brzeźniu.

1999 rok - udział grupy dziecięcej w festiwalu " Dziecko w folklorze" w Baranowie Sandomierskim.

2000 rok - udział w II Spotkaniach Wielkanocnych "Od ostatków do sobótek" w Brzeźniu.

2001 rok - udział w Festiwalu Folklorystycznym "Tradycje 2001" w Sieradzu.

W 2000 roku zespół reprezentował powiat wieluński na wojewódzkim święcie plonów w Łęczycy. Od 1999 roku corocznie reprezentuje Gminę Osjaków na Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej.

Skład osobowy zespołu:

Zenobia Forenc - kierownik zespołu
Jadwiga Marczak
Maria Niciejewska
Helena Olak
Joanna Pabijaniak
Krystyna Pędziwiatr
Marek Dera - instruktor zespołu


ZESPÓŁ ŚPIEWACZY W BIAŁEJ I ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY W NARAMICACH

Zespół Śpiewaczy Biała powstał w 1978 roku. W 2008 roku obchodzi 30 lecie istnienia. Jego początki związane były z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich. Zespół od początku swego istnienia kultywuje pieśni folklorystyczne regionu Ziemi Wieluńskiej. Działalność zespołu to nie tylko uświetnianie swoim śpiewem ważniejszych uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Biała i powiatu wieluńskiego, ale też występy na wojewódzkich i krajowych przeglądach i festiwalach, na których zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia.
Zespołem przez wiele lat opiekował się niestrudzony miłośnik regionalnego folkloru, a więc starych piosenek i melodii ludowych Wieluńszczyzny Pan Jan Andrzejewski. Obecnie jego miejsce zajął również zbieracz piosenek oraz autor książek dotyczących folkloru i muzyki Ziemi Wieluńskiej Pan Marek Dera

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy Naramice powstał w 1979 roku. W 2009 roku obchodzi 30 lecie istnienia. Jego początki związane były z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich. Zespół od początku swego istnienia kultywuje pieśni folklorystyczne regionu Ziemi Wieluńskiej i Kaliskiej. Działalność zespołu to nie tylko uświetnianie swoim śpiewem ważniejszych uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Biała i powiatu wieluńskiego, ale też występy na wojewódzkich i krajowych przeglądach i festiwalach , na których zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia.
Zespół przez wiele lat wykonywał swoje utwory wraz z kapelą. Prowadzony był przez Pana Bogdana Mieszkalskiego i Bogdana Szczepańskiego. Obecnie ich miejsce zajął zbieracz piosenek oraz autor książek dotyczących folkloru i muzyki Ziemi Wieluńskiej Pan Marek Dera.

Do najważniejszych osiągnięć Zespołów należą:

1987 r. udział w II Przeglądzie Zespołów Ludowych w Lututowie.
- Zespół z Białej otrzymał wyróżnienie,
- Zespół z Naramic II miejsce,

1994 r. - udział w VI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Warcie: - II miejsce zajął Zespół z Białej,
- udział Zespołu z Naramic,

1994 r. - udział obu zespołów w Przeglądzie pieśni, kolęd i pastorałek w Brzeźniu,

1995 r. - zespoły uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych , gdzie spotkały się z chórami i kapelami góralskimi oraz wystąpiły z koncertem,

1996 r. - udział w VII Przeglądzie Folkloru woj. Sieradzkiego w Lututowie:
- II nagroda dla Białej,
- udział Naramic,

1996 r. - III nagroda dla Zespołu z Białej w Jubileuszowym Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

1997 r. - III miejsce dla Zespołu z Naramic w Przeglądzie Folklorystycznym Ziemi Sieradzkiej "Tradycje 97",

1999 r. - wyróżnienie w Przeglądzie Folkloru "Tradycje 99" w Sieradzu,

1999 r. - udział obu zespołów w I Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,

2000 r. - udział obu w II Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,

2000 r. - Zespołu z Białej udział w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Wielkim.

2001 r. - I miejsce w Spotkaniach Wielkanocnych "Od Ostatków do Sobótek" w Brzeźniu:
- Biała zajęła I miejsce,
- Zespół z Naramic II miejsce,

2001 r. - zespoły uczestniczyły w obchodach Powiatowego Święta Ludowego w Białej,

2001 r. - III miejsce Zespołu z Białej w Przeglądzie Folkloru Woj. Łódzkiego w Sieradzu,

2001 r. - I miejsce w Konkursie "Z ekologią na co dzień" w Sieradzu:
- Biała zajęła I miejsce,
- Naramice II miejsce.

2001 r. - udział obu zespołów w III Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,

2002 r. - udział obu zespołów w IV Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,

2002 r. - udział zespołu z Białej w VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach,

2002 r. - Zespół z Naramic zajął I miejsce w Przedlądzie Małych Form Ludowych w Męckiej Woli,

2003 r. - udział obu zespołów w V Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,

2004 r. - udział Zespołów w Przeglądzie "Kolędy Świata" w Sieradzu:
- Zespól z Białej zdobył wyróżnienie,

2005 r. - udział Zespołów w występach z okazji XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej,

2005 r. - udział zespołów w VI Przeglądzie Twórczości Seniorów" w Sieradzu:
- Zespól z Białej zajął II miejsce,

2005 r. - udział obu zespołów w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowyvh Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu,

2005 r. - udział obu zespołów w Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej w Wieluniu,

2006 r. - udział obu zespołów w organizowaniu XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łyskorni,

2006 r. - udział obu zespołów w VII Przeglądzie "Twórczości Seniorów " w Sieradzu:
- zespół z Białej zdobył II nagrodę,

2006 r. - udział obu zespołów w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu,

2006 r. - udział zespołu z Białej w VIII Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej z Obrzędem Dożynek w Masłowicach,

2006 r. - udział Zespołu z Białej w "Święcie Chleba" w Czarnożyłach,

2006 r. - wyróżnienia dla obu zespołów w Przeglądzie Zwyczajów Gospodarskich w Brzeźniu: z obrzędem "Wieczór u Cygowy" zespołu z Białej, "Kiszenie kapusty" zespołu z Naramic ,

2007 r. - udział obu zespołów w organizowaniu uroczystości XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej,


LDOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "OSTROWIACY

Myśl o utworzeniu Ludowego Zespołu Pieśni zrodziła się już w roku 1976, kiedy powołano Gminny Ośrodek Kultury w Ostrówku. Dzięki inicjatywie ówczesnego naczelnika gminy Pana Antoniego Bartodzieja i zaangażowaniu dyrektora GOK Pani Anny Grzybowskiej oraz dużej pomocy Urzędu Gminy Ludowy Zespół Pieśni i Kapela Ludowa zostaje powołana 26 stycznia 1977 r. Kierownikiem Zespołu Pieśni zostaje Eugeniusz Olejnik, kierownikiem Kapeli - Lech Wesołowski, a instruktorem Kapeli i Chóru - Jan Andrzejewski, znany jako niestrudzony zbieracz i miłośnik regionalnego folkloru. Opiekę merytoryczną nad Zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Ostrówku. Zespół liczył wówczas 30 członków. Od 1984 roku kierownikiem i instruktorem Zespołu i Kapeli jest Pan Lech Wesołowski, obecnie skład zespołu i kapeli tworzy 15 osób. Zespól dawno już zdobył sobie uznanie społeczeństwa i władz gminnych czego przykładem jest wpis do Księgi Zasłużonych dla gminy Ostrówek w dniu 30 czerwca 1989 r. Zespół w swoim repertuarze ma nie tylko dawne pieśni regionu wieluńszczyzny, ale i całe zwyczaje obrzędowe tj. "Wilijorze i Herody, Okalewski Kokociarz, Wieczerza Wigilijna". Ostatnio do swojego repertuaru włączyli dawne zabawy o charakterze tanecznym tj. "swodzijos, chusteczka, gapa i gołąbek". Ludowy Zespół Śpiewaczy "Ostrowiacy" to niewątpliwie prężny i twórczy filar w propagowaniu i kultywowaniu miejscowego folkloru. O wysokim poziomie artystycznym Zespołu świadczą ich występy na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach:

1990 r. - udział w Konferencjach Artystycznych Wsi Polskiej w Jeleniej Górze -1 nagroda

1993 r. - po wojewódzkim przeglądzie prezentacji bożonarodzeniowych i uzyskaniu nagrody specjalnej grupa męska jako kolędnicy występuje w cyklu "Pieśń Ziemi Ojczystej" w Filharmonii Narodowej w Warszawie

1994 r. - udział w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - nagroda specj. im. Profesora Burszty

1995 r. - udział w filmie dla TVP pt. "Tańce Polskie śladami Oskara Kolberga" gdzie prezentują folklor woklano - taneczny naszego regionu

1995 r. - udział grupy męskiej jako "Wilijorze i Herody w programie TYP magazynu młodzieżowego RAJ

1996 r. udział w XII Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie - nagroda specjalna

1998 r. - udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Batorzu - wyróżnienie

2006 r. - nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego w uznaniu nieocenionych zasług wszystkich członków Zespołu dla kultury polskiej 27.10.2006 r. - z okazji Jubileuszu 30-lecia Zespołu wszyscy członkowie odznaczeni zostali medalem "Za Zasługi dla Gminy Ostrówek"

Dorobek artystyczny Zespołu to przede wszystkim efekt wieloletniej pracy, pasji, ogromnego zaangażowania i umiłowania folkloru jego członków, lecz także dzięki licznym fachowym konsultacjom etnograficznym i choreograficznym z Regionalnego Ośrodka Kultury w Sieradzu P. Małgorzaty Dziurowicz Kaszuby i P. Teresy Dębskiej. Dodać należy iż od powstania do chwili obecnej Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrówku. Od 2006 r. do 2008r instruktorem Zespołu jest Pan Marek Dera. Ostatnim oficjalnym występem był Wieczór Wigilijny dla osób samotnych w dniu 22.12.2008r.